Obchodní podmínky


Podmínky použití

Péče o obuv

Při obouvání prosím používejte lžíci, nesešlapujte patní část. Obuv nikdy neperte v pračce (mimo Leguano a Sockwa), nesušte u přímých zdrojů tepelného záření, nevystavujte teplotám vyšším než 50°C a nevystavujte dlouhodobě přímému slunečnímu záření. Každý materiál vyžaduje specifický způsob údržby a čištění, viz. přiložený dokument o vlastnostech a údržbě obuvi. Po vyzutí vždy prosím zkontrolujte jestli není obuv uvnitř vlhká/zapocená a případně jí před dalším použitím důkladně vysušte.

Bezpečnostní upozornění

Obuv nemusí být vhodná pro každého. Existují situace, místa a diagnózy, které použití této obuvi vylučují. Vždy se prosím poraďte s lékařem. Pokud obuv užívá nebo bude užívat osoba nezletilá nebo osoba, za kterou máte zodpovědnost, jste povinni dbát, aby tato osoba dodržela všechny níže uvedené pokyny (sama nebo s Vaší pomocí).

Obuv je určena pro běžnou chůzi po zpevněném povrchu. Vždy vybírejte vhodnou velikost obuvi a typ odpovídající jejímu využití. Obuv je možné užívat i pro chůzi v mokru, avšak je nutné dbát zvýšené opatrnosti, protože na mokrém terénu se zhoršují/mění adhezní vlastnosti podrážky (zejména na mokré dlažbě nebo mokrém kameni nebo jiných typech hladkého povrchu). Před použitím ve vlhkém prostředí je vhodné obuv ošetřit impregnací. Nešlapte na ostré, kluzké, nestabilní nebo jakkoliv jinak nebezpečné plochy či předměty.

Vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. “barefoot obuv”, ve které mohou nohy fungovat téměř jako naboso, je nutné, aby i Vaše kroky a došlapy byly jemné, tiché a citlivé, jako při chůzi zcela naboso (viz cvičení níže). 

Cvičení pro nácvik citlivého došlapu

Vaše chůze v bosých botách - barefootech má být jako naboso. Znamená to zejména jemně a citlivě klást chodidla na podložku/terén, tvrdé dopady na patu mohou vážně poškodit Váš pohybový aparát. Často doporučujeme níže uvedená základní cvičení pro nácvik citlivého dopadu a až po jejich perfektním zvládnutí začít chodit naboso/v barefoot obuvi.

Správná technika bosé chůze může mít mnoho rehabilitačních benefitů, jako například stimulaci Vašeho mozku, aktivaci dlouhých svalových řetězců procházejících celým Vaším tělem a také aktivaci tzv. hlubokého stabilizačního systému (hluboko uložené svalové vrstvy napomáhající stabilizaci pohybového aparátu, vč. bránice a pánevního dna), udržování optimálního rozsahu kloubní pohyblivosti, ... Může být prevencí mnoha možných potíží artrotického či cévního charakteru, může snížit riziko úrazu, zlepšit rovnováhu a kordinaci, Vaši výkonnost … Veškeré výše uvedené informace jsou pouze obecného a informativního charakteru a nemusí platit pro Vás. Stejně tak veškerá níže uvedená cvičení (ale i samotná bosá chůze/chůze v barefoot obuvi) nemusí být vhodná pro každého, proto se prosím před jejich prováděním vždy poraďte se svým fyzioterapeutem či navštivte naši kliniku zaregistrováním se v kalendáři pod odkazem naboso.cz/klinika

1. cvičení

  • postavte se naboso v tichém prostředí ideálně na tvrdší podlahu a zacpěte si uši
  • zkuste začít chodit a poslouchejte, jestli slyšíte otřesy při kontaktu chodidla s podložku (zejména jestli slyšíte tvrdý dopad na patu)
  • pokud ano, zkuste chůzi zjemnit natolik, že nebudou slyšet žádné otřesy
  • jakmile se toto naučíte v nízké rychlosti, zkoušejte postupně plynule zrychlovat, aby jste se naučili tuto koordinaci jemného a citlivého kladení chodidla na podložku i ve větších rychlostech

2. cvičení

  • zkuste při běžné chůzi vnímat/cítit Vaše plosky - tímto pouhým vnímáním většinou automaticky docílíte jemného a citlivého kladení nohy/plosky na podložku

Odpovědnost za vady

Upozorňujeme, že se jedná o tzv. „barefoot obuv“, která je koncipována tak, aby v ní noha mohla fungovat co nejvíce jako naboso. Na rozdíl od běžné boty nemá různé výztuhy či zpevnění a tudíž ani její životnost nemůže být srovnatelná s běžnou obuví. Toto jsme se snažili kompenzovat výběrem výrobců botek těch nejkvalitnějších materiálů. Navíc výhodou barefoot obuvi je fakt, že došlapujete jemně a lehce a tak je mechanická zátěž na botu výrazně menší než u běžné obuvi. Každý z použitých materiálů má jinou životnost, jiné vlastnosti i jiné nároky na údržbu, viz. přiložený dokument o vlastnostech a údržbě Vámi vybraného modelu obuvi. U barefootové obuvi je také přirozené "mačkání" svrškového materiálu v místech ohybu boty při chůzi (vzhledem k plné flexibilitě a nepřítomnosti různých výztuh).

Odpovědnost za vady nelze zaměňovat s životností, která se projevuje opotřebením v důsledku běžného, obvyklého užívání. Odpovědnost za vady se nevztahuje na potíže způsobené nesprávným užíváním.

Spolu s reklamovaným zbožím prosím dodejte i popis reklamované vady, originál nebo kopii pořizovacího dokladu (účet, faktura) a své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon a email). K reklamaci je třeba předkládat obuv kompletní, vyčištěnou, zbavenou všech nečistot a hygienicky nezávadnou. Reklamace musí být uplatněna bez odkladu, ihned po zjištění závady.

Reklamace

Zákonná 24-měsíčné lhůta se vztahuje pouze na výrobní vady. K reklamaci je možné přijmout pouze boty, u nichž byly dodrženy podmínky použití výše. Pokud máte botky rozbité z důvodu nadměrného opotřebení či mechanického poškození, přikládáme z vlastní zkušenosti kontakty na opraváře a švadleny, které tyto problémy často jednoduše spravují - Krejčovství Irena, Opravna Ondráček. Pokud máte botku nerovnoměrně opotřebenou (např. více ošlapanou patu či ošoupanou špičku), doporučujeme lekci došlapu a zdravé chůze u Vašeho fyzioterapeuta či v naší klinice, kterou si zdarma zaregistrujte v kalendáři pod odkazem naboso.cz/klinika - nevhodný způsob chůze může mít negativní vliv na Váš pohybový aparát.

Zboží přineste či zašlete doporučeně na adresu některé z našich prodejen (zboží zaslané na dobírku nepřebíráme). Doporučujeme zboží zasílat v pevném přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. K reklamovanému zboží přiložte kopii faktury, podrobný popis závady a Vaši adresu včetně telefonického kontaktu nebo e-mailu. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné uvést i podmínky, za kterých se projevuje. Výrobce nebo dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Prodávající se zavazuje k vyřízení reklamace ve lhůtách a způsobem stanoveným právními předpisy. Podávání a vyzvedávání reklamace za jinou osobu je možné na základě plné moci.

Ahinsa Shoes řeší reklamace přímo sama vyplněním formuláře na ahinsashoes.cz/reklamace, po kterém bezplatně pošlou kurýra vyzvednutí a opětovné zaslání zpět přímo k Vám na jakoukoli adresu.

V případě nesouhlasu se stavem reklamace lze pokračovat mimosoudním řešením sporů České obchodní inspekce vyplněním on-line formulářeDetailní postupy v reklamačním řízení viz. reklamační řád. V případě odmítnutí převzetí vyřízené reklamace nabízíme zaslání kamkoliv kurýrem zdarma a dále účtujeme skladné 10,-/den od data odmítnutí převzetí.

V případě dotazů nás kontaktujte e-mailem na reklamace@naboso.cz.

Vratky a výměny

V případě vrácení či výměny bot ve 14ti denní zákonné lhůtě jednoduše zašlete zboží zpět na adresu prodejny naBOSo, Nuselská 70, 140 00 Praha 4 spolu s vyplněným informačním listem a my po obdrženi zásilky zašleme buďto platbu zpět či pošleme jiné botky s poštovným zdarma. Zboží také můžete přinést bez informačního listu do dejvické či nuselské prodejny.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti naboso s.r.o., se sídlem Jaselská 464/38, 160 00 Praha 6, IČ 03903796, DIČ CZ03903796, oddíl C vložka 239770 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pro prodej a výrobu zboží a poskytování služeb.

1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky platí pro malo- a velkoobchodní partnery v internetovém obchodě. Pro možnost nákupu je nutné se nejdříve zaregistrovat v našem internetovém obchodě naboso.cz/registrace

2. Registrace - velkoobchod

Po registraci zadejte v nastavení účtu všechny požadované údaje včetně IČ a DIČ, které bude kontrolováno v administrativním registru ekonomických subjektů EU prostřednictvím VIES. Nakupování v internetovém obchodě naboso je umožněno pouze obchodníkům registrovaným v této databázi. Po úspěšné registraci a vyplnění údajů nám zašlete žádost o nastavení velkoobchodního účtu na e-mail b2b@naboso.cz. O nastavení velkoobchodních cen Vás bude administrátor informovat e-mailem.

3. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je závazné potvrzení objednávky zboží včetně kupní ceny. Kupující má možnost objednávku před odesláním zkontrolovat a případně opravit. Prodávající po obdržení objednávky zašle elektronickou poštou kupujícímu potvrzení o doručení objednávky. Prodávající je po potvrzení objednávky povinen obstarat a odeslat kupujícímu objednané zboží v přiměřené lhůtě vycházející ze stavu zboží na skladě. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, a to zasláním oznámení o zrušení objednávky elektronickou poštou na objednavky@naboso.cz. Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než-li prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu. Pokud prodávající neobstará zboží a neodešle je kupujícímu do 3 měsíců od doručení objednávky, kupní smlouva zaniká.

4. Cena a platba - velkoobchod

Ceny pro velkoobchodní partery jsou kalkulovány na základě slevového systému. Cena je závazná po dobu platnosti nabídky. Kupní cena je považována za uhrazenou po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít až po úplném uhrazení kupní ceny, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za balné a dopravu na místo určené kupujícím. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen v dohodnuté době zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovní poukázkou)

5. Dodání zboží a přechod vlastnického práva

Zboží je dodáno následující pracovní den ode dne potvrzené expedice ze strany dodavatele. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad – fakturu, která zároveň slouží jako záruční a dodací list. Kupující je povinen objednané zboží převzít. Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Podepsáním dodacího (přepravního) listu dopravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží. V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, může prodávající od smlouvy odstoupit, přičemž je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou zboží. Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží neprodleně po převzetí zásilky od přepravce e-mailem oznámit prodávajícímu na adresu objednavky@naboso.cz. To platí především v případech, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem faktury nebo faktura není správně vyplněna. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady. Pokud povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zanikla z důvodu zrušení objednávky kupujícím nebo uplynutím doby platnosti objednávky (viz čl. III těchto podmínek) a kupující zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na účet prodávajícího, je prodávající povinen do 10 pracovních dnů od zrušení objednávky nebo uplynutí platnosti objednávky, vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží, a to příkazem k úhradě na účet kupujícího.

6. Doprava zboží, přepravné a balné

Doprava zboží je realizována dle výběru obchodním balíkem přepravní službou GLS. Nebude-li pokus o dodání zásilky v místě určeném v poštovní adrese úspěšný, přepravce zásilku uloží. Adresátovi zanechá výzvu k vyzvednutí zásilky v určené lhůtě u stanoveného skladu. Ke každé objednávce účtujeme poštovné a balné. Poštovné je určeno podle GLS na základě výsledné hmotnosti zásilky s objednávaným zbožím. Balné je účtováno jako jednorázový poplatek 90 Kč. Je-li objednávka hrazena předem, je o celkové ceně objednávky (včetně poštovného a balného) zákazník informován ve výzvě k úhradě. Pokud je objednávka hrazena na dobírku, je cena poštovného a balného promítnuta do ceny dobírky. Od určité hodnoty objednávky je dopravné a balné zdarma.

7. Platební podmínky

Objednané zboží je zasíláno na základě úhrady předem převodem na jeden z bankovních účtů viz. fakturační údaje. O celkové ceně objednávky je v takovém případě zákazník informován výzvou o úhradě. Objednávky s dodací adresou na území České republiky a Slovenska je možné rovněž zaslat na dobírku.

8. Záruční doba

Zákonná lhůta na výrobní vady prodávaného zboží je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo nevhodným opotřebením, ohněm či vodou nebo působením jiných živelných jevů. Více viz. Reklamace, vratky a výměny výše.

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (jako jsou jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodejce v den odeslání závazné elektronické objednávky a kupující je jimi vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy. Tyto velkoobchodní podmínky nabývají účinnosti dne 5. 5. 2015.

Registrace do newsletteru

Do not miss special promotions and sales

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.